Distillations > What Questions to Ask

Akureyri VIII
Akureyri VIII
Gouache on Paper
14" x 17"