Distillations > What Questions to Ask

Akureyri XI
Akureyri XI
Gouache on Paper
14" x 17"