Distillations > What Questions to Ask

Akureyri VII
Akureyri VII
Gouache on Paper
14" x 17"