Distillations > What Questions to Ask

Akureyri I
Akureyri I
Gouache on Paper
14" x 17"